ROZKŁAD DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH NA
TERENIE GMINY KUNÓW W DNIU 12 LIPCA 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:32:32.
KOMUNIKAT O ZMIANIE SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ NR 7 W BOKSYCCE

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:28:28.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o
kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach
Prezydenta RP

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-07-01 14:07:36 | Data modyfikacji: 2020-07-01 14:10:09.
KOMUNIKAT O ZMIANIE SIEDZIBY OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ NR 7 W BOKSYCCE

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:22:02.
ROZKŁAD DOWOZU WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH NA
TERENIE GMINY KUNÓW W DNIU 28 CZERWCA 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:39:03.
Informacja

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości


 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-06-19 11:58:28.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-16 12:11:12.
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40
w Kielcach z dnia 15 czerwca 2020 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:58:08 | Data modyfikacji: 2020-06-16 11:59:02.
Informacja

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-06-13 10:53:47.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zar ządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:47:54.
Postanowienie Nr 83.2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Boksycce, gmina Kunów na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:36:43.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:28:34.
WYKAZ

zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wykaz zgłoszonych kandydatów (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:52:59.
INFORMACJA

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami (*.pdf)

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP (*.pdf)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:42:13.
INFORMACJA

o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:28:53 | Data modyfikacji: 2020-06-09 12:29:19.
INFORMACJA

o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:15:38.
INFORMACJA

o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania (*.pdf)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju - druk (*.doc)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą - druk (*.doc)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:55:57 | Data modyfikacji: 2020-06-09 11:59:05.
Zarządzenie Nr 128.2020 z dnia 05.06.2020 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:24:45.
Postanowienie Nr 71/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-04-21 15:11:10.
Obwieszczenie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:51:17.
Informacja

Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-04-16 09:07:43.
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku, na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-04-10 10:21:35 | Data modyfikacji: 2020-04-10 10:23:39.
Informacja

o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:02:45 | Data modyfikacji: 2020-04-01 10:03:56.
Postanowienie Nr 65/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Boksyckiej ,gmina Kunów, na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:44:05 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:44:44.
Zarządzenie Nr 30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kunowie

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:04:45.
Informacja

Wybory Prezydenta RP 2020 - informacje

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:29:20 | Data modyfikacji: 2020-02-17 13:30:32.
Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:29:20
Data modyfikacji: 2020-02-17 13:30:32
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński