Zarządzenie Nr 166.2021 z dnia 17.09.2021 r.

w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-22 13:49:42.
Zarządzenie Nr 163.2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:25:24.
Zarządzenie Nr 162.2021 z dnia 10.09.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:14:15.
Zarządzenie Nr 160.2021 z dnia 06.09.2021 r.

w sprawie likwidacji zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Marta Janik - Rybka | Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:26:30 | Data modyfikacji: 2021-09-07 07:53:55.
Zarządzenie Nr 159.2021 z dnia 06.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji do wyceny środków trwałych w postaci nieruchomości stanowiących gminny zasób do celów bilansowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-09-06 15:27:37.
Zarządzenie Nr 158.2021 z dnia 03.09.2021 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu kontroli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-09-06 10:52:50.
Zarządzenie Nr 157.2021 z dnia 02.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka - etap I" oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka - Rudka - etap II".

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-09-03 12:14:22.
Zarządzenie Nr 156.2021 z dnia 01.09.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-03 11:47:08.
Zarządzenie Nr 155.2021 z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-09 08:50:38.
Zarządzenie Nr 154.2021 z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-09 08:36:52 | Data modyfikacji: 2021-09-13 13:44:46.
Zarządzenie Nr 153.2021 z dnia 30.08.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kunów za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zarządzenie do pobrania (*.pdf)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-02 10:31:22.
Zarządzenie Nr 152.2021 z dnia 30.08.2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania  Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2021 – 2030

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-09-02 12:24:27 | Data modyfikacji: 2021-09-02 12:31:07.
Zarządzenie Nr 151.2021 z dnia 17.08.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Zarządzenie do pobrania (*.pdf)

Plan dochodów do pobrania (*.pdf)

Plan wydatków do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-07 10:42:27.
Zarządzenie Nr 150.2021 z dnia 17.08.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021

Zarządzenie do pobrania (*.pdf)

Plan dochodów do pobrania (*.pdf)

Plan wydatków do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:16:57.
Zarządzenie Nr 149.2021 z dnia 09.08.2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego realizowanego przedsięwzięcia polegającego na dostawie i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul. Warszawskiej 45B w ramach zadania pn.: „Doposażenie pomieszczeń budynku urzędu w Kunowie”.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-09-02 11:30:28.
Zarządzenie Nr 148.2021 z dnia 06.08.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-08-11 07:38:45 | Data modyfikacji: 2021-09-09 08:50:58.
Zarządzenie Nr 147.2021 z dnia 30.07.2021r.

w sprawie zmian wplanie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-08-06 11:21:34.
Zarządzenie Nr 146.2021 z dnia 30.07.2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-08-06 11:17:37.
Zarządzenie Nr 145.2021 z dnia 27.07.2021r.

w sprawie wyboru oraz odrzucenia podmiotów w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021r. oraz o wysokości tej dotacji 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-28 11:50:41 | Data modyfikacji: 2021-08-30 09:25:15.
Zarządzenie Nr 144.2021 z dnia 26.07.2021r.

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz samorządowego zakładu budżetowego

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:11:37.
Zarządzenie Nr 143.2021 z dnia 26.07.2021r.

w sprawie uchylenia w części zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:06:14.
Zarządzenie Nr 142.2021 z dnia 26.07.2021r.

w sprawie uchylenia w części zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie Nr 134.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 11:00:56.
Zarządzenie Nr 141.2021 z dnia 26.07.2021r.

w sprawie udzielenia pracownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie upoważnień na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:56:24.
Zarządzenie Nr 140.2021 z dnia 21.07.2021 r.

w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-08-31 15:23:10.
Zarządzenie Nr 139.2021 z dnia 21.07.2021r.

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:48:55 | Data modyfikacji: 2021-07-30 10:49:36.
Zarządzenie Nr 138.2021 z dnia 21.07.2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:46:34.
Zarządzenie Nr 137.2021 z dnia 16.07.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-19 15:25:15.
Zarządzenie Nr 136.2021 z dnia 16.07.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursku ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-19 15:20:06 | Data modyfikacji: 2021-07-19 15:20:58.
Zarządzenie Nr 135.2021 z dnia 15.07.2021r.

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:42:14.
Zarządzenie Nr 134.2021 z dnia 15.07.2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kunów na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:37:21 | Data modyfikacji: 2021-07-30 10:38:21.
Zarządzenie Nr 133.2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-19 15:14:17.
Zarządzenie Nr 132.2021 z dnia 13.07.2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:23:01.
Zarządzenie Nr 131.2021 z dnia 02.07.2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:03:29.
Zarządzenie Nr 130.2021 z dnia 02.07.2021 r.

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie o zmianie zarządzenia w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kunów"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:11:24 | Data modyfikacji: 2021-07-05 11:19:34.
Zarządzenie Nr 129.2021 z dnia 02.07.2021 r.

w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:42:46.
Zarządzenie Nr 128.2021 z dnia 02.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunow na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referat Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:22:07 | Data modyfikacji: 2021-07-05 11:35:51.
Zarządzenie Nr 127.2021 z dnia 01.07.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referat Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:46:37.
Zarządzenie Nr 126.2021 z dnia 01.07.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 130.000 złotych netto oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:49:51.
Zarządzenie Nr 125.2021 z dnia 01.07.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:28:10.
Zarządzenie Nr 124.2021 z dnia 2.06.2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Gminy oraz powierzenia prowadzenia niektórych spraw Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:55:17 | Data modyfikacji: 2021-07-05 12:01:41.
Zarządzenie Nr 123.2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:33:55.
Zarządzenie Nr 122.2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-13 12:30:28 | Data modyfikacji: 2021-07-13 12:31:16.
Zarządzenie Nr 121.2021 z dnia 25.06.2021 r

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2021-06-25 14:44:57 | Data modyfikacji: 2021-09-16 13:07:53.
Zarządzenie Nr 120.2021 z dnia 24.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w msc Boksycka" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-07-13 08:44:31.
Zarządzenie Nr 119.2021 z dnia 24.06.2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-24 11:20:12.
Zarządzenie Nr 117.2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:45:45.
Zarządzenie Nr 116.2021 z dnia 22.06.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:53:05.
Zarządzenie Nr 115.2021 z dnia 17.06.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego oraz końcowego zadania pn.: "Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-06-23 12:41:32.
Zarządzenie Nr 114.2021 z dnia 17.06.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 11:38:58.
Zarządzenie Nr 113.2021 z dnia 17.06.2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:17:41 | Data modyfikacji: 2021-06-18 13:23:33.
Zarządzenie Nr 112.2021 z dnia 17.06.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli o oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kunów w roku szkolnym 2020/2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:23:09.
Zarządzenie Nr 111.2021 z dnia 14.06.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-16 11:50:42.
Zarządzenie Nr 110.2021 z dnia 14.06.2021

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskują dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-06-15 08:03:24.
Zarządzenie Nr 109.2021 z dnia 10.06.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu pn. "Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-07-05 10:58:13.
Zarządzenie Nr 108.2021 z dnia 07.06.2021 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0011-Miłkowska Karczma

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:31:24.
Zarządzenie Nr 107.2021 z dnia 04.06.2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-06-07 11:44:05.
Zarządzenie Nr 106.2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Renata Kotasiak | Data wprowadzenia: 2021-06-09 13:18:28.
Zarządzenie Nr 105.2021 z dnia 01.06.2021

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:09:41.
Zarządzenie Nr 104.2021 z dnia 31.05.2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-06-07 15:20:37 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:20:51.
Zarządzenie Nr 103.2021 z dnia 31.05.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:16:06 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:29:25.
Zarządzenie Nr 102.2021 z dnia 31.05.2021

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:14:44 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:29:48.
Zarządzenie Nr 101.2021 z dnia 27.05.2021

w sprawie upoważniena wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-28 12:14:12 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:28:05.
Zarządzenie Nr 100.2021 z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie upoważniena wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-28 12:09:09.
Zarządzenie Nr 99.2021 z dnia 21.05.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok przedstawionego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie | Data wprowadzenia: 2021-05-25 11:43:15.
Zarządzenie Nr 98.2021 z dnia 19.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referat Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-19 09:54:38.
Zarządzenie Nr 97.2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-06-07 14:58:02 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:30:24.
Zarządzenie Nr 96.2021 z dnia 18.05.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-06-02 15:17:27.
Zarządzenie Nr 95.2021 z dnia 17.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-05-17 15:10:39 | Data modyfikacji: 2021-05-17 15:22:06.
Zarządzenie Nr 94.2021 z dnia 17.05.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Z up. Skarbnika Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-06-22 12:20:00.
Zarządzenie Nr 93.2021 z dnia 14.05.2021 r.

w sprawie przystąpienia do Staropolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej na 2022 rok oraz wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-05-18 08:10:22 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:12:30.
Zarządzenie Nr 92.2021 z dnia 07.05.2021 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-10 13:57:28 | Data modyfikacji: 2021-05-10 14:04:27.
Zarządzenie Nr 91.2021 z dnia 07.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-07 15:03:33 | Data modyfikacji: 2021-05-07 15:05:57.
Zarządzenie Nr 90.2021 z dnia 06.05.2021 r.

w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 15:10:37.
Zarządzenie Nr 89.2021 z dnia 6.05.2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru częściowego oraz końcowego zadania pn.: "Przebudowa stacji wodociągowej w Biechowie wraz z awaryjnym odwiertem"

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Ref. Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-05-17 15:33:26 | Data modyfikacji: 2021-05-25 09:00:24.
Zarządzenie Nr 88.2021 z dnia 05.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-05 15:04:19 | Data modyfikacji: 2021-05-07 08:10:44.
Zarządzenie Nr 87.2021 z dnia 04.05.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-04 11:28:44 | Data modyfikacji: 2021-05-07 08:17:13.
Zarządzenie Nr 86.2021 z dnia 29.04.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-05-13 14:02:34 | Data modyfikacji: 2021-05-26 09:55:14.
Zarządzenie Nr 85.2021 z dnia 29.04.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w Kunowie na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Justyna Radlak | Data wprowadzenia: 2021-05-13 12:23:24 | Data modyfikacji: 2021-05-13 13:43:11.
Zarządzenie Nr 84.2021 z dnia 23.04.2021r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-23 14:49:08 | Data modyfikacji: 2021-05-07 08:19:40.
Zarządzenie Nr 83.2021 z dnia 22.04.2021r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-04-23 09:42:32 | Data modyfikacji: 2021-04-26 09:32:43.
Zarządzenie Nr 82.2021 z dnia 22.04.2021r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-11 11:09:49 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:31:04.
Zarządzenie Nr 81.2021 z dnia 22.04.2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-11 11:00:31.
Zarządzenie Nr 80.2021 z dnia 9.04.2021r.

w sprawie ustalenia opłat miesięcznych dla jednostek organizacyjnych, mających siedzibę w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-04-20 13:25:01 | Data modyfikacji: 2021-04-23 08:34:02.
Zarządzenie Nr 79.2021 z dnia 16.04.2021r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-16 12:55:50.
Zarządzenie Nr 78.2021 z dnia 15.04.2021r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:58:39 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:31:36.
Zarządzenie Nr 77.2021 z dnia 15.04.2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:56:56 | Data modyfikacji: 2021-05-07 11:59:33.
Zarządzenie Nr 76.2021 z dnia 15.04.2021r.

o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-15 11:49:19 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:52:59.
Zarządzenie Nr 75.2021 z dnia 09.04.2021r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-09 15:36:24 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:13:20.
Zarządzenie Nr 74.2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-07 08:24:50 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:32:06.
Zarządzenie Nr 73.2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-05-07 08:23:19 | Data modyfikacji: 2021-05-07 08:26:24.
Zarządzenie Nr 72.2021 z dnia 31.03.2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kunówn za 2020 rok

Zarządzenie do pobrania (*.pdf)

Sprawozdanie do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-14 09:27:02 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:12:14.
Zarządzenie Nr 71.2021 z dnia 26.03.2021r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-29 11:39:36 | Data modyfikacji: 2021-04-23 08:39:56.
Zarządzenie Nr 70.2021 z dnia 26.03.2021r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-29 11:37:59 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:14:03.
Zarządzenie Nr 69.2021 z dnia 26.03.2021r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:19:01 | Data modyfikacji: 2021-06-22 08:32:38.
Zarządzenie Nr 68.2021 z dnia 26.03.2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-16 13:18:16 | Data modyfikacji: 2021-04-16 13:24:28.
Zarządzenie Nr 67.2021 z dnia 25.03.2021r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-04-07 15:12:08 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:15:48.
Zarządzenie Nr 66.2021 z dnia 25.03.2021r.

w sprawie wprowadzenia "Planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie"


załącznik do zarządzenia - jest dokumentem wewnętrznym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie i nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kunów oraz ujawnieniu jego treści 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-26 15:02:58 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:22:47.
Zarządzenie Nr 65.2021 z dnia 19.03.2021r.

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:51:52 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:26:32.
Zarządzenie Nr 64.2021 z dnia 19.03.2021r.

w sprawie darowizny majątku ruchomego na rzecz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Gminnego Centrum Informacji | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:49:51 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:33:30.
Zarządzenie Nr 63.2021 z dnia 18.03.2021r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-26 15:04:24 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:41:04.
Zarządzenie Nr 62.2021 z dnia 18.03.2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-24 15:31:41 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:44:30.
Zarządzenie Nr 61.2021 z dnia 18.03.2021r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na 2021 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-26 15:06:02 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:45:32.
Zarządzenie Nr 60.2021 z dnia 18.03.2021r.

uchylające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-24 15:29:43 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:46:06.
Zarządzenie Nr 59.2021 z dnia 15.03.2021r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-03-15 14:36:31 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:47:28.
Zarządzenie Nr 58.2021 z dnia 12.03.2021r.

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. oraz o wysokości tej dotacji

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-03-12 11:59:55 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:50:38.
Zarządzenie Nr 57.2021 z dnia 12.03.2021r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-15 11:45:17 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:57:38.
Zarządzenie Nr 56.2021 z dnia 12.03.2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz kierownika samorządowego zakładu budżetowego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-15 10:30:12 | Data modyfikacji: 2021-04-15 09:59:06.
Zarządzenie Nr 55.2021 z dnia 12.03.2021 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów deklaracji, wniosków i oświadczeń obowiązujących przy prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz przyjęcia infomacji dotyczących pracowniczych planów kapitałowych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-15 10:26:28 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:00:14.
Zarządzenie Nr 54.2021 z dnia 11.03.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Kunów oraz powołania Komisji do wyboru podmiotu uprawnionego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-11 15:02:09 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:01:00.
Zarządzenie Nr 53.2021 z dnia 05.03.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:54:39 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:02:53.
Zarządzenie Nr 52.2021 z dnia 05.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r.  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:59:05 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:08:43.
Zarządzenie Nr 51.2021 z dnia 03.03.2021 r.

w sprawie umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-05 12:55:32 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:09:26.
Zarządzenie Nr 50.2021 z dnia 01.03.2021 r.

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-02 15:58:41 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:10:55.
Zarządzenie Nr 49.2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:27:31 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:11:28.
Zarządzenie Nr 48.2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:26:08 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:13:20.
Zarządzenie Nr 47.2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie nieopłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Hedy "Szarego" w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:54:59 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:15:24.
Zarządzenie Nr 46.2021 z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie nieopłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:53:45 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:16:30.
Zarządzenie Nr 45.2021 z dnia 25.02.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:50:50 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:17:27.
Zarządzenie Nr 44.2021 z dnia 24.02.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:47:55 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:20:39.
Zarządzenie Nr 43.2021 z dnia 24.02.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:46:15 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:19:46.
Zarządzenie Nr 42.2021 z dnia 24.02.2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-10 08:23:20 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:22:56.
Zarządzenie Nr 41.2021 z dnia 24.02.2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:28:17 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:23:38.
Zarządzenie Nr 40.2021 z dnia 19.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie 0001 - Biechów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-02-19 15:10:44 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:32:12.
Zarządzenie Nr 39.2021 z dnia 19.02.2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-02-19 15:03:04 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:32:47.
Zarządzenie Nr 38.2021 z dnia 16.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-02-16 15:26:25 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:33:40.
Zarządzenie Nr 37.2021 z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-02-15 13:39:54 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:34:55.
Zarządzenie Nr 36.2021 z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-24 12:17:03 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:36:16.
Zarządzenie Nr 35.2021 z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-24 12:15:37 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:40:06.
Zarządzenie Nr 34.2021 z dnia 12.02.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-15 09:58:57 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:40:48.
Zarządzenie Nr 33.2021 z dnia 11.02.2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:37:52 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:42:02.
Zarządzenie Nr 32.2021 z dnia 11.02.2021 r.

w sprawie umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-24 14:22:23 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:42:30.
Zarządzenie Nr 31.2021 z dnia 10.02.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:45:50 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:43:07.
Zarządzenie Nr 30.2021 z dnia 10.02.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:44:42 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:44:07.
Zarządzenie Nr 29.2021 z dnia 08.02.2021 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0006 - Janik oraz 0011 - Miłkowska Karczma 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-02-08 15:20:29 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:44:36.
Zarządzenie Nr 28.2021 z dnia 08.02.2021 r.

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy Kunów w 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska | Data wprowadzenia: 2021-02-08 15:15:34 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:54:26.
Zarządzenie Nr 27.2021 z dnia 01.02.2021 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2021-02-24 14:20:05.
Zarządzenie Nr 26.2021 z dnia 01.02.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:49:10 | Data modyfikacji: 2021-04-15 10:58:43.
Zarządzenie Nr 25.2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:34:03 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:00:10.
Zarządzenie Nr 24.2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 130.000 złotych netto oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2021-01-29 12:10:13 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:02:18.
Zarządzenie Nr 23.2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych | Data wprowadzenia: 2021-01-29 12:08:16 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:02:58.
Zarządzenie Nr 22.2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-01-29 10:28:17 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:04:20.
Zarządzenie Nr 21.2021 z dnia 29.01.2021 r.

 w sprawie zasad przekzywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Kunów przyznawanej Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-10 07:46:52 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:07:09.
Zarządzenie Nr 20.2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miaista i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:43:15 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:05:52.
Zarządzenie Nr 19.2021 z dnia 29.01.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-12 09:46:23 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:08:20.
Zarządzenie Nr 18.2021 z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:40:56 | Data modyfikacji: 2021-06-08 10:59:44.
Zarządzenie Nr 17.2021 z dnia 28.01.2021 r.

 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:40:27 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:10:12.
Zarządzenie Nr 16.2021 z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:36:30 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:10:55.
Zarządzenie Nr 15.2021 z dnia 27.01.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie im. Antoniego Hedy "Szarego" 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-02-01 14:25:13 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:27:40.
Zarządzenie Nr 14.2021 z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:32:35 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:28:45.
Zarządzenie Nr 13.2021 z dnia 15.01.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:31:25 | Data modyfikacji: 2021-06-08 10:59:15.
Zarządzenie Nr 12.2021 z dnia 15.01.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:30:46 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:31:06.
Zarządzenie Nr 11.2021 z dnia 15.01.2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów przeznaczonej do oddania w użyczenie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-01-15 15:38:50 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:32:15.
Zarządzenie Nr 10.2021 z dnia 15.01.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-15 13:21:38 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:36:21.
Zarządzenie Nr 9.2021 z dnia 14.01.2021 r.

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do oddania w użyczenie  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:37:24 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:37:39.
Zarządzenie Nr 8.2021 z dnia 14.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustengo nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 0001 - Kunów-Miasto 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem | Data wprowadzenia: 2021-01-15 10:36:02 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:38:03.
Zarządzenie Nr 7.2021 z dnia 13.01.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-15 12:04:50 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:38:46.
Zarządzenie Nr 6.2021 z dnia 8.01.2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:55:31 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:39:22.
Zarządzenie Nr 5.2021 z dnia 8.01.2021 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Sekretarz Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-13 08:22:27 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:42:29.
Zarządzenie Nr 4.2021 z dnia 5.01.2021 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:29:51 | Data modyfikacji: 2021-06-08 10:58:47.
Zarządzenie Nr 3.2021 z dnia 5.01.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2021 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-28 15:28:33 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:43:48.
Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 4.01.2021 r.

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:52:35 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:44:43.
Zarządzenie Nr 1.2021 z dnia 4.01.2021 r.

w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej na doplatę do odprowadzonych ścieków z budżetu Gminy Kunów przeznaczonej Zakładowi Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie w 2021 roku 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Autor: Skarbnik Gminy | Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:51:13 | Data modyfikacji: 2021-04-15 11:45:22.
Data wprowadzenia: 2021-01-11 13:51:13
Data modyfikacji: 2021-04-15 11:45:22
Autor: Skarbnik Gminy
Opublikowane przez: Paulina Ogłaza