Nr 1-2002 z dnia 19 listopada 2002
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:34:19.
Nr 2-2002 z dnia19 listopada 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:35:10.
Nr 3-2002 z dnia19 listopada 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:36:21.
Nr 4-2002 z dnia19 listopada 2002
w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kunów w IV kwartale 2002r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:37:12.
Nr 5-2002 z dnia 27 listopada 2002
 do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:37:42.
Nr 6-2002 z dnia 27 listopada 2002
w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej przez UMiG w Kunowie do przeprowadzenia potępowania zamówień publicznych.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:39:57.
Nr 7-2002 z dnia 27 grudnia 2002
w sprawie: akceptacji wyniku przetargu na dostawę opału do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie oraz do Szkoły Podstawowej w Wymysłowie  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:40:27.
Nr 8-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów na wynajem lokali komunalnych  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:40:59.
Nr 9-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: ustalenia kwoty kaucji na nowowybudowane lokale mieszkalne dla powodzian w Kunowie przy ul. Grabowieckiej  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:41:28.
Nr 10-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: zmian w planie finansowym ZGKM w Kunowie na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:41:57.
Nr 11-2002 z dnia 17 grudnia 2002

w sprawie: zatwierdzenia listy przydziału lokali mieszkalnych w budynkach w kunowie przy ul...

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Iwona Ziemba | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:42:30 | Data modyfikacji: 2020-11-16 14:58:42.
Nr 12-2002 z dnia 17 grudnia 2002
w sprawie: określenia stawek czynszu na nowowybudowane lokale mieszkalne przeznaczone dla osób, które utraciły mieszkania wskutek powodzi 2001 r.  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:42:58.
Nr 13-2002 z dnia 20 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:43:22.
Nr 14-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zarządzenia inwentaryzacji opału  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:43:53.
Nr 15-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w gminie Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:44:24.
Nr 16-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zwołania zebrań wiejskich i osiedlowych na terenie miasta i gminy Kunów  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:44:47.
Nr 17-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn: Budowa wodociagu grupowego Kurzacze - Kolonia Miłkowska  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:45:14.
Nr 18-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Odbudowę ciagu dróg gminnych Kunów ul. Małachowska - Nietulisko Małe Kolonia Piaski  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:47:06.
Nr 19-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:47:55.
Nr 20-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:48:30.
Nr 21-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:48:59.
Nr 22-2002 z dnia 31 grudnia 2002
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2002  do pobrania (pdf)

Opublikowane przez: Paweł Maj | Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:49:23.
Data wprowadzenia: 2007-10-31 10:49:23
Opublikowane przez: Paweł Maj