> 2002r.

2002r.

Uchwała Nr 1-1-02 z 19 litopada 2002 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie

 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:05:15.
Uchwała Nr I-2-02 z dnia 19 listopada 2002 r
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:08:32.
Uchwała Nr II-3-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: określenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Kunowie 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:12:17.
Uchwała Nr II-4-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w spraiwe: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:15:29.
Uchwała Nr II-5-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:17:53.
Uchwała Nr II-6-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej 
Plik do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:19:34.
Uchwała Nr II-7-02 z dnia 22 listopada_2002 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XVII/137/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kunów na 2002 r. 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:23:24.
Uchwała Nr II-8-02 z dnia 22 listopada 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Kunów na rok 2002 
Uchwała_Nr_II-8-02_z_dnia_22_listopada_2002_r.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:26:05.
Uchwała Nr III-9-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie likwidacji Poradni Specjalistycznych wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:28:51.
Uchwała Nr III-10-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w spraie: nabycia nieruchomosci gruntowej z przeznaczeniem pod przepompownię  
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-14 11:31:03 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-12-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 10:14:17 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-13-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 10:17:28 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-14-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały II/14/98 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie ustalenia górnych stawek oraz opłat za usługi związane z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:32:35 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-15-2002 z dnia 6.12.2002 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obniżenia podatku rolnego oraz wzrou deklaracji i informacji na podatek rolny 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:36:11 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-16-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:39:26 | Data modyfikacji: 2007-06-15 10:11:46.
Uchwała Nr III-17-2002 z dn 6.12.2002
w sprawie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości  
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:42:00 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:10.
Uchwała Nr III-18-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 12:43:35 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:10.
Uchwała Nr III-19-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny  
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-15 13:09:16 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:31.
Uchwała Nr III-20-02 z 6.12.2002 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 
Do pobrania (doc)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-18 09:01:42 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:31.
Uchwała Nr III-21-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie opłaty administracyjnej 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:32:33 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:31.
Uchwała Nr III-22-02 z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie: określania wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
Do pobrania (jpg)

Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski | Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:35:22 | Data modyfikacji: 2007-06-26 08:30:31.
Data wprowadzenia: 2007-06-26 08:35:22
Opublikowane przez: Krzysztof Kędzierski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl