> Informacje bieżące - archiwum
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM 3 LOKALÓW UŻYTKOWYCH
2014-10-03 11:01:23
w budynku administracyjno-handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat  ...więcej

Wykaz
2014-09-17 12:00:10
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na okres do trzech lat nieruchomości położone w miejscowości: JANIK - nieruchomość o pow. 2,08 ha oznaczona jako działka nr 945/1 z przeznaczeni  ...więcej

Wykaz
2014-09-17 11:57:30
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości , że zamierza wynająć na okres trzech lat lokal użytkowy znajdujący się w budynku remizy OSP Prawęcin w miejscowości Prawęcin z przeznaczeniem na cele usługowo - handlowe .  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego
2014-09-10 11:35:00
  ...więcej

Wykaz
2014-09-02 10:37:17
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  w  Kunowie działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadom  ...więcej

Wykaz
2014-08-27 12:25:10
Podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na okres do trzech lat nieruchomość położoną w miejscowości: PRAWĘCIN - nieruchomość o pow. 1500 m² oznaczona jako działka nr 258/2 o pow. ogólnej 0,71 ha z przeznacz  ...więcej

Wykaz
2014-07-14 08:13:54
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na okres do trzech lat nieruchomość położoną w miejscowości: KUNÓW nieruchomość o pow. ok. 300m² oznaczona jako działka nr 308/6  ...więcej

Wykaz
2014-06-23 13:04:12
 B U R M I S T R Z  M I A S T A   I  G M I N Y  W  K U N O W I EPodaje do publicznej wiadomości, że zamierza wydzierżawić na okres trzech lat nieruchomości położone w miejscowościach: JANIK nieruchomość o pow  ...więcej

Obwieszczenie
2014-05-07 10:46:45
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kunowie w okręgu nr 4.  ...więcej

Informacja o zarządzeniu Dyrektora PSP w Kunowie
2014-04-29 14:13:30
  ...więcej

Wykaz
2014-04-25 12:33:08
Wykaz dotyczący dz.nr 1035 położonej w Nietulisku Dużym przeznaczonej do wydzierżawienia.  ...więcej

Obwieszczenie
2014-04-14 13:00:57
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014-03-28 12:01:46
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ) informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie rozpatrzenia ofe  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2014-03-25 09:38:43
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie " prac geodezyjno - kartograficznych związanych z podziałem geodezyjnym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów, zabudowanej dwoma bud  ...więcej

Informacja
2014-03-24 12:42:47
Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na okres 21 dni tj. od dnia 24.03.2014r. do dnia 13.04.2014r. zostało wywieszone ogłoszenie- wykaz o przeznaczeniu do najmu/dzierżawy na okres do 6 lat, nieruchomo  ...więcej

Wykaz
2014-03-24 12:38:57
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KUNOWIE działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących w  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu
2014-03-11 14:05:35
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na I piętrze w budynku Gimnazjum w Kunowie, na okres 3 lat  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2014-03-11 09:20:33
Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na działce nr 680 o pow. 0.41ha w Nietulisku Dużym gm.Kunów.  ...więcej

Wyłożenie studium
2014-03-03 12:44:38
  ...więcej

Oferta
2014-02-28 14:43:53
Oferta realizacji zadania publicznego.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 162
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Warszawska 45b
27-415 Kunów
Burmistrz Gminy
Lech Łodej
Kontakt:
Tel: (+48 41) 26-11-356
Fax: (+48 41) 26-11-356
e-mail: urzad@kunow.pl