Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.kunow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-06-15 10:08:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-15 10:08
Ogłoszenie
Dodano sprzedaż kontener socjalny.pdf  więcej >
2018-06-15 10:08:10

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-15 10:08
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I przetarg
nieograniczony ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów
- kontenera socjalnego  więcej >
2018-06-15 07:56:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-15 07:56
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dodano wybmpzp618.pdf  więcej >
2018-06-15 07:56:30

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-15 07:56
Ogłoszenie o wyborze oferty
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej
oferty na: „Opracowanie projektów zmian
miejscowych planów zagospodarow  więcej >
2018-06-14 11:51:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-14 11:51
Informacja o wynikach naboru n
Dodano inf_20180614115421.pdf  więcej >
2018-06-14 11:50:59

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-14 11:50
Informacja o wynikach naboru n
Referent w Referacie Infrastruktury i Rozwoju  więcej >
2018-06-12 13:48:32

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:48
Uchwała Nr LXXI.412.2018
Dodano u412_20180612130721.pdf  więcej >
2018-06-12 13:48:19

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:48
Uchwała Nr LXXI.412.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3
lat  więcej >
2018-06-12 13:45:56

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:45
Uchwała Nr LXXI.411.2018
Dodano u411_20180612130650.pdf  więcej >
2018-06-12 13:45:42

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:45
Uchwała Nr LXXI.411.2018
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
mieście Kunów  więcej >
2018-06-12 13:44:31

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:44
Uchwała Nr LXXI.410.2018
Dodano u410_20180612130612.pdf  więcej >
2018-06-12 13:44:19

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:44
Uchwała Nr LXXI.410.2018
w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w
budynku wielorodzinnym położonej w miejscowości
Nietulisko Duże  więcej >
2018-06-12 13:43:03

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:43
Uchwała Nr LXXI.409.2018
Dodano u409_20180612130538.pdf  więcej >
2018-06-12 13:42:53

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:42
Uchwała Nr LXXI.409.2018
w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej usytuowanej w
budynku wielorodzinnym położonej w mieście Kunów  więcej >
2018-06-12 13:41:35

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:41
Uchwała Nr LXXI.408.2018
Dodano u408_20180612130503.pdf  więcej >
2018-06-12 13:41:24

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:41
Uchwała Nr LXXI.408.2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kunów
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  więcej >
2018-06-12 13:40:23

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:40
Uchwała Nr LXXI.407.2018
Dodano u407_20180612123308.pdf  więcej >
2018-06-12 13:40:09

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:40
Uchwała Nr LXXI.407.2018
w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie gminy Kunów  więcej >
2018-06-12 13:39:01

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:39
Uchwała Nr LXXI.406.2018
Dodano u406_20180612123212.pdf  więcej >
2018-06-12 13:38:47

Dodanie informacji do działu:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-12 13:38
Uchwała Nr LXXI.406.2018
w sprawie zmian uchwały Nr LXI/343/17 Rady Miejskiej w
Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie WPF Gminy
Kunów na lata 2018 - 2033  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 12072
następne >     100>>     300>>