Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.kunow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-13 14:23:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:23
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Załącznik nr 4 oświadczenie podstawy
wykluczeniawymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:22:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:22
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału
postępowaniewymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:22:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:22
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Załącznik nr 2 oświadczenie o
niezaleganiuwymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:21:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:21
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Załącznik nr 1a informacja o
podwykonawcachwymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:21:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:21
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Załącznik nr 1 Formularz_ofertywymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:21:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:21
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano SIWZwymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:20:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:20
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano ogłoszenie o zamówieniuwymbo718.pdf  więcej >
2018-07-13 14:20:27

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 14:20
Zaproszenie do złożenia ofer
Gmina Kunów - ul. Warszawska 45B, 27 - 415
Kunów, działając jako Zamawiający w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z   więcej >
2018-07-13 10:48:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 10:48
Ogłoszenie
Dodano skan ogłoszenia o II przetargu.pdf  więcej >
2018-07-13 10:48:26

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 10:48
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza II przetarg
nieograniczony ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów
- kontenera socjalnego  więcej >
2018-07-12 14:00:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 14:00
Zawiadomienie o zmianie nr I t
Dodano zał. nr 1 do SIWZ - FO po zmianiedow718.pdf  więcej >
2018-07-12 14:00:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 14:00
Zawiadomienie o zmianie nr I t
Dodano SIWZ dowóz - po zmianiedow718.pdf  więcej >
2018-07-12 13:59:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 13:59
Zawiadomienie o zmianie nr I t
Dodano modyfikacja nr I treści SIWZdow718.pdf  więcej >
2018-07-12 13:57:38

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone powyżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 13:57
Zawiadomienie o zmianie nr I t
Dotyczy: zamówienia publicznego pn.
„Dowóz dzieci z terenu gminy Kunów do
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunowie, Zespoł  więcej >
2018-07-12 08:42:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 08:42
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Zał. nr 4 - wykaz usługsesj18.pdf  więcej >
2018-07-12 08:41:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 08:41
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Zał. nr 3 - wzór umowysesja18.pdf  więcej >
2018-07-12 08:41:10

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 08:41
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Zał. nr 2 - ośw. Wykonawcysesja18.pdf  więcej >
2018-07-12 08:40:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 08:40
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Zał. nr 1 - formularz ofertowysesja18.pdf  więcej >
2018-07-12 08:40:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 08:40
Zaproszenie do złożenia ofer
Dodano Zapytanie ofertowesesja18.pdf  więcej >
2018-07-12 08:39:42

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-12 08:39
Zaproszenie do złożenia ofer
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
działając jako Zamawiający w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 12224
< poprzednie     następne >     100>>     300>>