Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.kunow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-30 09:31:42

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 09:46
Uchwała Nr LXIX.398.2018- Dz.
w sprawie podziału Miasta i Gminy Kunów na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyb  więcej >
2018-05-30 09:31:19

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-08 09:44
Uchwała Nr LXIX.397.2018- Dz.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć psychologów, pedagogów,
logopedów, doradców zawod  więcej >
2018-05-30 09:30:56

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-30 09:26
Uchwała Nr LXVII.392.2018 - D
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2  więcej >
2018-05-30 09:30:16

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:51
Uchwała Nr LXVI.390.2018 - D
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2  więcej >
2018-05-30 09:29:41

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:45
Uchwała Nr LXVI.388.2018 - Dz
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2  więcej >
2018-05-30 09:29:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:43
Uchwała Nr LXVI.387.2018- Dz.
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji
dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidło  więcej >
2018-05-30 09:28:44

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:40
Uchwała Nr LXVI.386.2018- Dz.
w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okr  więcej >
2018-05-30 09:28:18

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-05 12:35
Uchwała Nr LXVI.384.2018- Dz.
w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i
gminy Kunów w 2018 roku"  więcej >
2018-05-30 09:27:27

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-07 11:27
Uchwała Nr LXV.381.2018- Dz.U
  więcej >
2018-05-30 09:26:52

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-02 10:25
Uchwała Nr LXIV.379.2018- Dz.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady
Miejskiej w KUnowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2  więcej >
2018-05-30 09:26:19

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-02 10:23
Uchwała Nr LXIV.378.2018 - Dz
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
i ustalenia jej przebiegu  więcej >
2018-05-30 09:25:27

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 09:39
Uchwała Nr LXIII.367.2018 - D
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2  więcej >
2018-05-30 09:24:47

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 09:38
Uchwała Nr LXIII.366.2018 - D
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym  więcej >
2018-05-30 09:24:18

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 09:27
Uchwała Nr LXIII.362.2018 - D
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
i placówek oświatowych pr  więcej >
2018-05-30 09:23:54

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 09:25
Uchwała Nr LXIII.361.2018 - D
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków,
stanowiących dochody budżetu Gminy Kunów
instrumentem płatniczym  więcej >
2018-05-30 09:23:30

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 09:21
Uchwała Nr LXIII.360.2018 - D
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso  więcej >
2018-05-30 09:22:40

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-17 14:11
Uchwała Nr LXII/358/2017 - Dz
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/344/17 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2  więcej >
2018-05-30 09:20:27

Aktualizacja informacji w dziale:
2017 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-12 12:40
Uchwała Nr LXI/344/2017 - Dz.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2018 rok  więcej >
2018-05-30 09:19:45

Aktualizacja informacji w dziale:
2017 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-12 12:35
Uchwała Nr LXI/341/2017 - Dz.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230.16 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 20  więcej >
2018-05-30 09:19:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2017 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-18 12:36
Uchwała Nr LX/339/2017 - Dz.U
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XL/230/16 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 20  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 12224
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>